Absoluut beginners-Modern Standaard Arabisch (MSA) en Levantijns Arabisch


Kosten: 200 euro, en 50 euro lesmateriaal (2 boeken)

Lestijd: 2 uur per week – Totaal lestijd: 24 uur

Tijdens deze cursus leer je het Arabische alfabet, en het lezen van losse, individuele Arabische woorden uit het Modern Standaard Arabisch. Tevens leer je de Arabische letters schrijven en ze op juiste wijze met elkaar te verbinden om woorden te vormen. MSA woordenschat bouw je op vanuit het Arabisch naar het Nederlands.

Daarnaast leer je basisconversaties in het dialect van de Levant (Libanon, Syrië, Palestina, Noord-Jordanië): Begroeten en beleefdheden, voorstellen en kennis maken, iets te drinken aanbieden, de cijfers, en simpele vragen stellen.

Woorden en zinnen leren, luister-, lees- en schrijfopdrachten vormen het huiswerk. Gemiddeld zijn studenten 2-3 uur per week bezig met huiswerk.

Leerdoelen: 

Aan het einde van dit niveau kan je:

1) Arabische woorden lezen en schrijven, en je hebt een basisvocabulaire opgebouwd.
2) Tot 10 tellen.
3) Begroeten en basisbeleefdheden.
4) Jezelf en anderen voorstellen en kennismaken, vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar je woont, waar je Arabisch leert, en wat je in het leven doet.                                         5) Landen en nationaliteiten.                                                                                                                                   6) Verschillende banen.

 


Absoluut beginners-Marokkaans Arabisch “Darija” spreken en begrijpen


Kosten: 150 euro en 35 euro lesmateriaal (1 lesboek) 

Lestijd: 1 uur en een kwartier per week- Totaal lestijd: 12.5 uur in 10 weken.

Tijdens deze cursus leer je communiceren in het Arabische dialect van Marokko/Algerije. Alle aandacht wordt besteed aan spreek- en luistervaardigheden.

Woorden en zinnen leren, luister- en schrijfopdrachten vormen het huiswerk. Gemiddeld zijn studenten 1.5 uur per week bezig met hun huiswerk.

Leerdoelen: 

1) Basis gesprekken vloeiend kunnen uitvoeren.

2) Basis uitdrukkingen en gesprekken rond dagelijkse zaken makkelijk kunnen verstaan.

 


Half gevorderd-Marokkaans Arabisch “Darija” spreken en begrijpen


Kosten: 150 euro (+ 35 euro lesmateriaal)

Lestijd: 1 uur en een kwartier per week- Totaal lestijd: 12.5 uur in 10 weken.

Vervolgcursus op ‘Marokkaans Arabisch voor beginners’. In deze cursus verdiep je je verder in het Marokkaans/Algerijns Arabisch. Je oefent het communiceren in  verschillende situaties en gelegenheden. Tijdens de cursus wordt de aandacht besteed aan spreek- en luistervaardigheden zowel als grammatica.

Woorden en zinnen leren, luister- en schrijfopdrachten vormen het huiswerk. Gemiddeld zijn studenten 2 uur per week bezig met hun huiswerk.

Leerdoelen: 

1) Uitgebreide gesprekken in verschillende situaties vloeiend kunnen uitvoeren.

2) Verschillende uitdrukkingen en gesprekken rond dagelijkse zaken makkelijk kunnen verstaan.

 

 


Niveau 1 – MSA en Levantijns Arabisch


Kosten: 1e trimester 240 euro, inclusief Lesboek en audio materiaal. 2e trimester: 220 euro.

Lestijd: 1.5 uur per week. Totaal lestijd: 18 uur.

Let op: Niveau 1 duurt 2 trimesters. Het eerste trimester kost 230 euro (vanwege het lesmateriaal) en het tweede trimester 215 euro.

Op dit niveau begin je met het leren van grammatica, zoals de bezittelijke vorm, aanwijzende voornaamwoorden en de vervoeging van een aantal werkwoorden. Ook begin je met het lezen en vertalen van simpele teksten in het Modern Standaard Arabisch (MSA). Voor het spreken worden zowel MSA als het dialect van de Levant aangeboden – de student kan ervoor kiezen om beide te leren of een van de twee.

Woorden leren, luister- en schrijfopdrachten vormen het huiswerk. Gemiddeld zijn studenten 2-3 uur per week bezig met hun huiswerk.

Voorwaarden om in te kunnen stromen op dit niveau:
1) Je moet alle letters van het Arabisch alfabet kennen en losse woorden kunnen lezen.
2) Je moet weten hoe je de Arabische letters op correcte wijze verbindt om woorden te vormen.

Daarnaast zal je makkelijker mee kunnen werken op het niveau van de groep als je:
– kan tellen in het Arabisch
– basisbeleefdheden in het Arabisch kent (groeten, kennismaking)

Leerdoelen:
Aan het einde van dit niveau bereik je het equivalent van het A1 niveau van de “Common European Framework of Reference for Languages”. Dit betekent dat je:
1) Vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen kan begrijpen en gebruiken.
2) Vragen kan stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens.
3) Deel kan nemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

 


 Niveau 2 – MSA en Levantijns Arabisch


Kosten: 1e trimester 240 euro, inclusief Lesboek en audio materiaal. 2e trimester en derde trimesters 220 euro per trimester.

Lestijd: 1.5 uur per week. Totaal lestijd: 18 uur.

Let op! Niveau 2 duurt drie trimesters.

In niveau 2 ga je aan de slag met de vervoeging van stam I werkwoorden in de voltooide en onvoltooide tijd en bouw je vocabulaire op met betrekking tot de familie en het gezin. Ook leer je praktische woorden en zinnen die je kunt gebruiken als toerist in de Arabische wereld.
Daarnaast begin je met het begrijpend lezen van teksten met stam I werkwoorden.

Woorden leren, luister- en schrijfopdrachten vormen het huiswerk. Gemiddeld zijn studenten 2-3 uur per week bezig met hun huiswerk.

Voorwaarden om in te kunnen stromen op dit niveau:
(1) Je moet voldoen aan de voorwaarden voor niveau 1.
(2) Je moet de bezittelijke vorm en de aanwijzende voornaamwoorden kennen.
(3) Je moet de vervoegingen van de werkwoorden ‘ zijn’ , ‘hebben’, en ‘willen’ kennen.

Daarnaast zal je makkelijker mee kunnen werken op het niveau van de groep als je:
– tijdsgerelateerde aspecten weet uit te drukken in het Arabisch (de datum, wanneer iets plaats vond/vindt)

Leerdoelen:
Aan het einde van dit niveau bereik je het equivalent van het A2 niveau van de “Common European Framework of Reference for Languages”. Dit betekent dat je:
1) Zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen kan begrijpen die verband houden met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk).
2) Kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken: een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde en alledaagse kwesties.
3) In simpele woorden aspecten van jouw achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties kan beschrijven op het gebied van directe behoeften.

 


Niveau 3 – MSA en Levantijns Arabisch


Kosten: 1e trimester 240 euro, inclusief Lesboek en audio materiaal. 2e trimester 220 euro en 3e trimesters 220 euro per trimester.

Lestijd: 1.5 uur per week. Totaal lestijd: 18 uur.

Let op: Niveau 3 duurt 3 trimesters.

In niveau 3 leer je de ontkenning, de toekomende tijd, de vervoeging van onregelmatige werkwoorden en het gebruik van het lidwoord in het Arabisch.

Woorden leren, luister- en schrijfopdrachten vormen het huiswerk. Gemiddeld zijn studenten 3 uur per week bezig met hun huiswerk.

Voorwaarden om in te kunnen stromen op dit niveau:
(1) Je moet voldoen aan de voorwaarden van niveau 1 en 2
(2) Je moet stam I werkwoorden kunnen vervoegen in de voltooide en onvoltooide tijd
(3) Je moet de Arabische voorzetsels kennen

Daarnaast zal je makkelijker mee kunnen werken op het niveau van de groep als je:
– Bekend bent met het vocabulaire rondom de familie en het gezin

Leerdoelen:
Aan het einde van dit niveau ben je halverwege voorbereid op het volgende Niveau van de “Common European Framework of Reference for Languages”: Niveau B1. Dit betekent dat je:
1) De belangrijkste punten kan begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, school, vrije tijd, etc.
2) Kan omgaan met de meeste situaties die kunnen optreden tijdens een reis in een gebied waar het Arabisch wordt gesproken.
3) Een eenvoudige tekst kan schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn.

 


 Niveau 4 – MSA en Levantijns Arabisch


Kosten: 1e trimester 240 euro, inclusief Lesboek en mp3’s. Vanaf het 2e trimester: 220 euro.

Lestijd: 1.5 uur per week. Totaal lestijd: 18 uur.

Let op: Niveau 3 duurt 3 trimesters.

In niveau 4 leer je de vervoeging van stam II tot stam X werkwoorden in alle tijden. Je leest complexere teksten en breidt je vocabulaire uit aan de hand van de woorden die worden gebruikt in deze teksten. De teksten gaan over het dagelijks leven of over actuele media-onderwerpen.

Woorden leren, luister- en schrijfopdrachten vormen het huiswerk. Gemiddeld zijn studenten 3 uur per week bezig met hun huiswerk.

Voorwaarden om in te kunnen stromen op dit niveau:
(1) Je moet voldoen aan de voorwaarden van niveau 1, 2 en 3
(2) Je moet een Arabische zin ontkennend kunnen maken
(3) Je moet de toekomende tijd kennen

Daarnaast zal je makkelijker mee kunnen werken op het niveau van de groep als je:
– De vervoeging van de holle werkwoorden beheerst

Leerdoelen:
Aan het einde van dit niveau bereik je het equivalent van het B1 niveau van de “Common European Framework of Reference for Languages”. Dit betekent dat je:
– De belangrijkste punten kan begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, school, vrije tijd, etc.
– Redelijk goed kan omgaan met de meeste voorkomende situaties die kunnen optreden tijdens een reis in een Arabisch gebied.
– Een eenvoudige tekst en samenvattingen kan schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn.
– Ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities kan beschrijven en in het kort redenen en verklaringen kan geven voor meningen en plannen.

 


Niveau 5 (half-gevorderd) – MSA en Levantijns Arabisch


Kosten: 230 euro.

Vanaf niveau 5 worden de lessen ingedeeld volgens thema’s die gedeeltelijk worden gekozen op basis van de interesse van de studenten in de groep.
Mogelijke onderwerpen en methodes zijn: media (MSA), films, series en liedjes (voornamelijk dialect), en boeken (voornamelijk MSA).
Er is ruimte om je vocabulaire uit te breiden op basis van je eigen interesse door het voorbereiden en geven van presentaties.

Woorden leren, luister- en schrijfopdrachten vormen het huiswerk. Studenten zijn minimaal 3 uur per week bezig met hun huiswerk,
maar er is veel ruimte om snel vooruit te gaan door vanaf dit niveau extra tijd te besteden aan het huiswerk.

Voorwaarden om in te kunnen stromen op dit niveau:
(1) Je moet voldoen aan de voorwaarden van niveau 1, 2, 3 en 4
(2) Je moet alle werkwoorden kunnen vervoegen in elke tijd
(3) Je moet de grote lijnen van een mediabericht (gesproken en geschreven) kunnen begrijpen
(4) Je moet kunnen vertellen over je dagelijks leven en je werk

Leerdoelen:
Aan het einde van dit niveau bereik je het equivalent van het B2 niveau van de “Common European Framework of Reference for Languages”. Dit betekent dat je:
1) De hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen kan, zowel over concrete als abstracte onderwerpen.
2) Vloeiend en spontaan een gesprek kan voeren in het Arabisch.
3) Een duidelijke, gedetailleerde tekst produceren kan over een breed scala van onderwerpen en een standpunt kan uitleggen over een actueel onderwerp.