• Het Arabisch is de officiële taal van de Arabische wereld en is ook buiten de Arabische wereld bekend, vooral in Islamitische landen. Arabisch is al ruim 1500 jaar een literaire taal.
 • Klassiek Arabisch (ﺍﻠفصحى, Fos-ha) is de taal waarin de Koran is geschreven.
 • Modern Standaard Arabisch is de taal die tegenwoordig in de media en het geschreven materiaal wordt gebruikt.
 • Er zijn kleine verschillen tussen het klassiek en het Modern Standaard Arabisch, maar in de Arabische wereld wordt geen onderscheid gemaakt.
 • Met “Arabisch” wordt Modern Standaard Arabisch (ﺍﻠفصحى) of de verschillende dialecten van het Arabisch bedoeld.
 • Modern Standaard Arabisch is de standaard geschreven taal in Arabische landen van Noord-Afrika tot het Midden-Oosten. Het is ook de taal van de Arabische media en de Koran.
 • Arabisch is niet alleen de taal van de Islam, maar wordt ook gesproken door de Christelijke Arabieren en de Arabische Joden, en de Iraakse mandaeërs.
 • Het merendeel van de Moslims in de wereld spreekt geen Arabisch (b.v. Moslims in Indonesië, Pakistan, India, Iran, etc.) en gebruikt alleen een paar Arabische zinnetjes in het gebed.
 • Arabisch is de zesde meest gesproken taal ter wereld uit een totaal van 6.800 bekende talen. Het Arabisch wordt over de hele wereld door 256 miljoen mensen gesproken.
 • De Arabische dialecten (Marokkaans, Tunesisch, Egyptisch, Libanees etc.) zijn afkomstig uit het Modern Standaard Arabisch, maar soms is het verschil tussen de dialecten zo groot dat het onmogelijk is om elkaar te begrijpen. De dialecten zijn meestal niet geschreven, behalve een aantal literaire werken in Egypte en Libanon.
 • Mensen uit het Midden-Oosten kunnen elkaar redelijk begrijpen, maar ze hebben veel moeite om Noord-Afrikanen te begrijpen. Andersom is dat niet het geval, omdat veel films en muziek uit het Midden-Oosten en vooral Egypte zeer populair zijn in de hele Arabische wereld.
 • De Arabische wereld bestaat uit 22 landen van Marokko tot en met Oman, met een totale bevolking van 300 miljoen mensen en een totale economie van meer dan 1 triljoen $ per jaar.
 • Het merendeel van de Arabieren is moslim, maar er is ook een grote groep Christelijke Arabieren in Libanon, Palestina, Egypte, Syrië, en andere landen.
 • Arabieren vormen niet meer dan 1/3 van de totale moslimbevolking van de wereld.

Lees ook:  5 Fascinating Facts About The Arabic Language